Czy wiesz że...

Największy kombajn świata to Lexion 590R, który potrafi skosić prawie 2,9m3 kukurydzy na minutę lub ponad 1m3 pszenicy na minutę. Napęd jego stanowi 385kW silnik. Jego wymiary to: długość 9,5m, wysokość prawie 5m a szerokość ponad 4m bez zespołu tnącego.
Obliczanie połączeń sworzniowych jednostronnie utwierdzonych na powierzchni stożkowej

sworzeń


W połączeniu sworzniowym, jednostronnie utwierdzonym na powierzchni stożkowej obliczeniom podlega średnica sworznia z warunku na zginanie oraz wymiary powierzchni utwierdzającej z warunku na naciski powierzchniowe.

Średnicę sworznia oblicza się w identyczny sposób jak dla sworznia jednostronnie utwierdzonego na powierzchni walcowej. Odpowiedni tok obliczeń podano tutaj>.

Maksymalne naciski, działające na powierzchnię utwierdzenia występują na krawędzi otworu i są sumą nacisków od siły „P”, siły docisku nakrętką „Q” oraz momentu gnącego, wywołanego siłą „P”.

pP+pQ+pg=kd

gdzie:

kdnaciski dopuszczalne dla materiału ucha w [Pa].

Naciski powierzchniowe wywołane siłą „P”:

 

 

gdzie:

a=a – kąt stożka,

S – pole rzutu osiowego stożka. W przypadku danych „d”, „c” i a

 

Naciski powierzchniowe wywołane siłą „Q”:

 

 

gdzie:

μ – współczynnik tarcia suchego, można przyjąć w granicach 0,08–0,12

atgμ – kąt tarcia,

Naciski powierzchniowe wywołane momentem od siły „P”:

 

 

 

gdzie:

y – odległość od krawędzi otworu do środka ciężkości stożka utwierdzającego, mierzona w osi sworznia,

 

 

Obliczenia te mają najczęściej charakter sprawdzający przy zastosowaniu sworzni znormalizowanych.