Czy wiesz że...

Największy kombajn świata to Lexion 590R, który potrafi skosić prawie 2,9m3 kukurydzy na minutę lub ponad 1m3 pszenicy na minutę. Napęd jego stanowi 385kW silnik. Jego wymiary to: długość 9,5m, wysokość prawie 5m a szerokość ponad 4m bez zespołu tnącego.
Obliczanie połączeń sworzniowych jednostronnie utwierdzonych na powierzchni walcowej

sworzeń


W połączeniu sworzniowym, jednostronnie utwierdzonym na powierzchni walcowej obliczeniom podlega średnica sworznia z warunku na zginanie oraz wymiary powierzchni utwierdzającej z warunku na naciski powierzchniowe.

Średnica sworznia „d” jest obliczana z następującego warunku:

 

 

gdzie:

Wx – wskaźnik wytrzymałości przekroju okrągłego. Dla innych kształtów wskaźniki dostępne tutaj>,

kgnaprężenia dopuszczalne na zginanie dla materiału sworznia w [Pa],

P – siła obciążająca połączenie w [N].

stąd:

 

 

W przypadku dodatkowej siły rozciągającej lub ściskającej (siła „P” nie jest prostopadła do osi sworznia) średnicę sworznia należy obliczać z warunku na naprężenia złożone, przedstawionego tutaj>

Maksymalne naciski, działające na powierzchnię utwierdzenia występują na krawędzi otworu. Ich wielkość zależy od głębokości osadzenia sworznia. W związku z tym głębokość osadzenia można obliczyć z warunku wytrzymałościowego na naciski powierzchniowe:

 

 

gdzie:

kdnaciski dopuszczalne dla materiału ucha w [Pa].

Końcowym etapem obliczeń wytrzymałościowych jest dobór sworznia o średnicy większej bądź równej „d” oraz długości czynnej większej od 2l+c. Odpowiednie wymiary sworzni podano tutaj>.