Luz maksymalny (Lmax): Lmax =  Wmin = Bo – Aw = ES – ei

Luz minimalny (Lmin): Lmin =  Wmax = Ao – Bw = EI – es

Wcisk maksymalny (Wmax): Wmax =  Lmin = Bw – Ao = es – EI

Wcisk minimalny (Wmin): Wmin =  Lmax = Aw – Bo = ei – ES

gdzie:

Bw – wymiar maksymalny wałka,
Bo – wymiar maksymalny otworu,
Aw – wymiar minimalny wałka,
Ao – wymiar minimalny otworu,
ES – odchyłka górna dla wymiaru wewnętrznego,
es – odchyłka górna dla wymiaru zewnętrznego,
EI – odchyłka dolna dla wymiaru wewnętrznego,
ei – odchyłka dolna dla wymiaru zewnętrznego.