Oznaczenia żeliw

  • Ocena artykułu:
  • 5.0
  • na podstawie: 104 opinii

Oznaczenia żeliw najlepiej zobrazują przykłady:

  • EN-GJL – żeliwo szare
  • EN-GJS – żeliwo sferoidalne

Po powyższych oznaczeniach następuje znak myślnika oraz liczbowa wartość granicy plastyczności wyrażona w [MPa] oraz wartość wydłużenia względnego w %

Np.: EN-GJL-800-2EN-GJS-2400-15