Czy wiesz że...

Największy w historii śmigłowiec świata to rosyjski dwuwirnikowy Mi-12 skonstruowany w 1967r. Wybudowano go tylko 2 szt. W 1969r. ustanowił rekord udźwigu przez śmigłowiec (44205 kg na wysokość 2255 m). Jego masa startowa to 105ton a moc silników 4x4048kW.
Połączenia wciskowe

Połączenia wciskowe należą do połączeń kształtowych bezpośrednich. Oznacza to, że połączenie odbywa się bez elementu pośredniczącego, dzięki tarciu wywołanemu wzajemnemu naciskowi łączonych elementów. Nacisk wywołany jest poprzez odpowiednie tolerowanie wymiarów w ten sposób, że wymiar wewnętrzny jednego elementu jest zawsze mniejszy od wymiaru zewnętrznego drugiego elementu w połączeniu.

połączenie wciskowe


Ze względu na sposób montażu połączenia wyróżnia się:

 

- połączenia wtłaczane, które łączy się przez odpowiednie zadziałanie siłą,

 

- połączenie skurczowe, wykorzystujące rozszerzalność termiczną metali, które łączy się przez ogrzanie piasty i/lub schłodzenie wału, połączenie a następnie wyrównanie temperatury.

 

Zaletami połączenia wciskowego są dokładna współosiowość łączonych elementów, brak dodatkowych elementów pośredniczących w połączeniu, duża obciążalność złącza siłami zmiennymi i udarowymi oraz brak karbów. Do wad połączenia należy zaliczyć konieczność zachowania dużych dokładności wymiarów i małych chropowatości powierzchni, wrażliwość na temperaturę pracy w przypadku łączenia elementów wykonanych z różnych materiałów, możliwość zatarcia podczas montażu oraz koncentracja naprężeń na krawędziach połączenia.

 

Można wyróżnić dwa rodzaje zadań projektowych połączeń wciskowych:

 

Obliczenie obciążenia potrzebnego do rozłączenia połączenia wciskowego

 

Obliczenie wymaganej tolerancji wymiarów elementów w połączeniu o zadanym obciążeniu