Czy wiesz że...

Największy kombajn świata to Lexion 590R, który potrafi skosić prawie 2,9m3 kukurydzy na minutę lub ponad 1m3 pszenicy na minutę. Napęd jego stanowi 385kW silnik. Jego wymiary to: długość 9,5m, wysokość prawie 5m a szerokość ponad 4m bez zespołu tnącego.
Obliczanie spoin otworowych obciążonych statycznie

 

Spoiny otworowe, bez względu na konfigurację spoiny względem obciążenia zawsze są obliczane wytrzymałościowo z warunku na ścinanie. Należy jednak pamiętać, że tego rodzaju spoin należy unikać w przypadku obciążeń zmiennych. Stosowane są dwa rodzaje spoin:

 

- spoiny pachwinowe w otworach (spoina nie wypełnia otworu a jedynie łączy jego krawędzie)

spoiny otworowe


- spoina otworowa (wypełniająca cały otwór)

spoina otworowa


W przypadku spoin pachwinowych w otworach, obliczenia wytrzymałościowe przeprowadza się identycznie, jak dla pozostałych spoin pachwinowych, przy czym długość spoiny w otworze jest równa:

- dla spoin kółkowych l = π•(d-a)

gdzie:

d – średnica otworu w [m],

a – wymiar spoiny pachwinowej a=0,7g w [m],

g – grubość łączonych blach w [m].

- dla spoin szczelinowych l = 2•l1+ π•(d-a)

Dla przypadku spoiny otworowej tok obliczeń jest następujący:

Warunek:

 

gdzie:

P – siła ścinająca połączenie [N],

S – powierzchnia przekroju otworu (szczeliny) [m2],

- dla spoin kółkowych: ­S = π•d2/4,

- dla spoin szczelinowych: S = l1•d+ π•d2/4,

i – ilość spoin otworowych [-],

x’współczynnik statycznej wytrzymałości spoiny [-],

ktnaprężenia dopuszczalne materiału elementów łączonych [Pa],

łączna ilość spoin otworowych wynosi:

 

W zależności od kształtu otworów (kółkowe, szczelinowe), możliwe jest teraz dobranie ich ilości, pamiętając, że:

- minimalna odległość otworu (szczeliny) od krawędzi blachy powinna wynosić minimum 5d,

- minimalna odległość między otworami (szczelinami) powinna wynosić minimum 2d,