Czy wiesz że...

Największy kombajn świata to Lexion 590R, który potrafi skosić prawie 2,9m3 kukurydzy na minutę lub ponad 1m3 pszenicy na minutę. Napęd jego stanowi 385kW silnik. Jego wymiary to: długość 9,5m, wysokość prawie 5m a szerokość ponad 4m bez zespołu tnącego.
Wymiary połączeń wielowypustowych równoległych
Oznaczenia wielowypustów równoległych:Oznaczenie składa się z liczby wypustów i wymiarów wielowypustu d, D oddzielonych znakiem „x” następnie podawany jest symbol wymiaru na którym połączenie jest osiowane. Ewentualnie po myślniku podaje się symbol rodzaju połączenia (s - spoczynkowe, p - przesuwne, l - luźne) np.:

Wałek wielowypustowy 8x42x48 D-s

wielowypusty równoległe

Opis:

d – średnica wewnętrzna,
D – średnica zewnętrzna,
b – szerokość wypustu,
d1 – minimalna średnica wcięcia w wale,
a – maksymalny wymiar sfazowania wypustu,
r – maksymalny promień zaokrąglenia brzegu rowka wpustowego. 

Zanim zastosujesz przeczytaj zastrzeżenie 

Seria lekka

Liczba wypustów

d [mm]

D [mm]

b [mm]

d1 [mm]

a [mm]

r [mm]

6

23

26

6

22,1

0,3

0,2

26

30

6

24,6

28

32

7

26,7

8

32

36

7

30,4

0,4

0,3

36

40

7

34,5

42

46

8

40,4

46

50

9

44,6

52

58

10

49,7

0,5

0,5

56

62

10

53,6

62

68

12

59,8

10

72

78

12

69,6

82

88

12

79,3

92

98

14

89,4

102

108

16

99,9

112

120

18

108,8

Seria średnia

Liczba wypustów

d [mm]

D [mm]

b [mm]

d1 [mm]

a [mm]

r [mm]

6

11

14

3

9,9

0,3

0,2

13

16

3,5

12,0

16

20

4

14,5

18

22

5

16,7

21

25

5

19,5

23

28

6

21,3

26

32

6

23,4

0,4

0,3

28

34

7

25,9

8

32

38

7

29,4

36

42

7

33,5

42

48

8

39,5

46

54

9

42,7

0,5

0,5

52

60

10

48,7

56

65

10

52,2

62

72

12

57,8

10

72

82

12

67,4

82

92

12

77,1

92

102

14

87,3

102

112

16

97,7

112

125

18

106,3