Czy wiesz że...

Najdłuższa linia tramwajowa w Polsce ma 37 km, 58 przystanków i przechodzi przez 3 miejscowości między Łodzią a Ozorkowem
Obliczenia ilości zwojów nakrętki

Nakrętka, pod działaniem obciążenia osiowego w mechanizmie śrubowym może zostać zniszczona min. przez ścięcie jej gwintu, lub zniszczenie powierzchni gwintu. To, w jaki sposób nakrętka zostanie zniszczona zależy od materiału (sekcja materiały), z jakiego jest wykonana.
Ze względów min. trybologicznych zazwyczaj dobiera się materiał na nakrętkę o mniejszych własnościach wytrzymałościowych w stosunku do materiału śruby. W celu obliczenia wymiarów nakrętki, konieczna jest znajomość ilości zwojów gwintu nakrętki "z".
 
Ilość zwojów gwintu nakrętki obliczamy z dwóch warunków: 

Zakładając, że gwint zostanie ścięty na średniej średnicy D2, warunek wytrzymałościowy na ścinanie ma postać:

 


 

gdzie:

F – siła osiowa działająca na nakrętkę w [N],

D2 – średnia średnica gwintu nakrętki w [m],

P – skok gwintu nakrętki [m],

kt dopuszczalne naprężenia na ścinanie dla materiału nakrętki w [Pa]. Warunek wytrzymałościowy na naciski powierzchniowe ma postać:

 


 

gdzie:

F – siła osiowa działająca na nakrętkę w [N],

D – zewnętrzna średnica gwintu nakrętki w [m],

D1 – wewnętrzna średnica gwintu nakrętki w [m],

kd dopuszczalne naciski powierzchniowe dla materiału nakrętki w [Pa]. 

Na podstawie tych obliczeń dobierana jest wartość ilości zwojów większa od wartości uzyskanej z powyższych warunków ale zawierająca się w przedziale podanym tutaj>