Czy wiesz że...

Największy kombajn świata to Lexion 590R, który potrafi skosić prawie 2,9m3 kukurydzy na minutę lub ponad 1m3 pszenicy na minutę. Napęd jego stanowi 385kW silnik. Jego wymiary to: długość 9,5m, wysokość prawie 5m a szerokość ponad 4m bez zespołu tnącego.
Moment tarcia w gwincie

Moment tarcia na całej powierzchni gwintu umownie jest sprowadzany do momentu na średniej średnicy gwintu d2. A więc obrót nakrętki na śrubie pod działaniem siły F spowoduje powstanie siły tarcia na średniej średnicy gwintu. Ponieważ siła ta nie jest prostopadła do zarysu gwintu należy uwzględnić pochylenie linii śrubowej gwintu określone kątem pochylenia tej linii γ oraz pochylenie siły w stosunku do zarysu gwintu określone pozornym kątem tarcia ρ’. Oba kąty są zdefiniowane tutaj>.

Należy zaznaczyć, że opisany moment tarcia nie jest jedynym oporem ruchu w mechanizmie śrubowym. Zazwyczaj albo ruchoma śruba, albo ruchoma nakrętka oparte są o nieruchome elementy urządzenia i na powierzchni tego oparcia powstaje tarcie zdefiniowane momentem. Oporu tego można uniknąć poprzez zastosowanie łożysk. W przypadku braku łożyska (tocznego, bądź ślizgowego) należy określić również ten moment tarcia.

Dla podparcia kołowego o średnicy d:

gdzie:

μ – współczynnik tarcia [-]; przyjmowany zazwyczaj z przedziału 0,08 – 0,12,

Dla podparcia pierścieniowego (np. kołnierz nakrętki) o średnicy zewnętrznej Dp i średnicy wewnętrznej dp.

Dla podparcia stożkowego o kącie nachylenia β do prostopadłej do działania siły F.

Całkowity moment tarcia to oczywiście suma momentu tarcia w gwincie i momentu tarcia opisanego którymś z powyższych równań.