Czy wiesz ?e...

Najmniejsz? jednostk? masy w uk?adzie SI jest joktogram (yg), czyli 1·10-24 grama, najwi?ksz? jottagram (Yg) czyli 1·1024 grama. Ziemia oko?o 6 tysi?cy jottagramów.
Podk?adki okr?g?e do konstrukcji drewnianych z otworem okr?g?ym

Podk?adki okr?g?e do konstrukcji drewnianych z otworem okr?g?ym


Oznaczenie:

 

Podk?adka A14

 

Po tym oznaczeniu podawany jest numer normy, opisuj?cej wymiary i w?asno?ci podk?adki

Oznacza podk?adk? okr?g?? do konstrukcji drewnianych z otworem okr?g?ym (A) o ?rednicy 14mm.

 

Zanim zastosujesz przeczytaj zastrze?enie

 

d

[mm]

D

[mm]

g

[mm]

masa

[g]

do ?rub

[mm]

5,5

18

2

3,58

M5

6,6

22

5,36

M6

9

28

3

12,8

M7

11

34

18,9

M10

14

45

4

45,1

M12

16

45

60,4

M14

18

58

5

93,8

M16

20

58

106

M18

22

68

126

M20

24

80

6

214

M22

26

92

286

M24

30

98

322

M27

33

105

368

M30

36

112

416

M33

39

125

8

695

M36

42

140

891

M39

45

150

1012

M42

48

160

1150

M45

52

170

10

1630

M48

56

180

1800

M52

 

 

Artyku?y podobne