Czy wiesz że...

Liczbę zero „0” zastosowano pierwszy raz około 875 lat p.n.e. w Indiach.
Łożyska stożkowe

Łożyska stożkowe są łożyskami przeznaczonymi do przenoszenia obciążeń poprzecznych i wzdłużnych, przy czym obciążenia wzdłużne mogą być przenoszone tylko w jednym kierunku. Z tego powodu łożyska stożkowe są stosowane zazwyczaj w parach na jednym wale. Przy czym mogą być zastosowane dwa łożyska w dwóch łożyskowaniach, lub dwa łożyska w jednym łożyskowaniu z jednej strony wału stanowiące tzw. złożenie łożyskowe.

Stosowane są dwa sposoby łożyskowania łożyskami stożkowymi

 

układ X łożysk stożkowych

układ O łożysk stożkowych

układ „X”

układ „O”

 

Łożyska stożkowe mają konstrukcję umożliwiająca rozdzielenie pierścienia zewnętrznego od pierścienia wewnętrznego wraz z elementami tocznymi i koszykiem. Zabieg taki ułatwia montaż łożysk, jednak konstrukcja ułożyskowania wymaga możliwości regulacji luzu między pierścieniami łożyska.

Produkowane są również łożyska stożkowe z kołnierzem na pierścieniu zewnętrznym, ułatwiającym ustalenie wzdłużne łożyska (patrz rysunek). Oznaczenie takich łożysk to litera R na końcu oznaczenia.

łożysko stożkowe z kołnieżem

Parametry, oznaczenia i wymiary łożysk stożkowych dla wymiarów wału podano w linkach:

- łożyska o wymiarach wału od 15 do 40mm oraz zabudowa tych łożysk,

- łożyska o wymiarach wału od 45 do 65mm oraz zabudowa tych łożysk,

- łożyska o wymiarach wału od 70 do 95mm oraz zabudowa tych łożysk,

- łożyska o wymiarach wału od 100 do 140mm oraz zabudowa tych łożysk,

- łożyska o wymiarach wału od 150 do 360mm oraz zabudowa tych łożysk.

 


 

Artykuły podobne