Czy wiesz że...

Z 270 marynarzy, rozpoczynających podróż do dokoła świata z Magellanem w 1519 roku tylko 18 ukończyło rejs. Sam Magellan zmarł w połowie drogi.
Start Kształtowniki Wskaźniki wytrzymałości i momenty bezwładności figur płaskich

TA STRONA UYWA COOKIE dowiedz si wiecej