Czy wiesz że...

Największy kombajn świata to Lexion 590R, który potrafi skosić prawie 2,9m3 kukurydzy na minutę lub ponad 1m3 pszenicy na minutę. Napęd jego stanowi 385kW silnik. Jego wymiary to: długość 9,5m, wysokość prawie 5m a szerokość ponad 4m bez zespołu tnącego.
Dobór łożyska tocznego na podstawie nośności ruchowej C

 

W przypadku, gdy obciążony wał obraca się w oprawie, dokonuje się doboru wielkości łożyska na podstawie nośności ruchowej „C”, która dla dobranego łożyska tocznego musi być większa od nośności obliczonej.

 

Nośność ta oznacza, że przy obracającym się pierścieniu wewnętrznym pod obciążeniem 90% łożysk z wyprodukowanej partii będzie miało trwałość równą 1 milionowi obrotów.

 

Nośność ruchową oblicza się na podstawie następującej zależności:

 

C = P • fh • fn • fd / ft

 

gdzie:

P – obciążenie zastępcze w punkcie łożyskowania w [N],

fhwspółczynnik zależny od przewidywanego czasu pracy łożyska [-], opisany tutaj>

fnwspółczynnik zależny od prędkości obrotowej łożyska [-], opisany tutaj>

fdwspółczynnik zależny od zmiennych obciążeń dynamicznych [-], przy obciążeniach statycznych fd = 1, opisany tutaj>

ftwspółczynnik zależny od temperatury pracy łożyska [-], dla temperatur do 120ºC ft = 1, opisany tutaj>

 

Obciążenie zastępcze obliczane jest na podstawie zależności P=VXPP+YPW lub podobnej podawanej na końcu każdej tabeli z łożyskami, przy czym PP jest składową reakcji prostopadłą do osi wału a PW jest składową reakcji równoległą do osi wału (wzdłuż wału) w punkcie łożyskowania.

 

Wartości współczynników X, V i Y podane są pod każdą tabelą z łożyskami.

 

W przypadku obciążeń zmiennych do obliczenia obciążenia zastępczego przyjmuje się obciążenia średnie, obliczone według zależności:

 

 

W przypadku, gdy dodatkowo mamy do czynienia ze zmienną prędkością obrotową, obciążenie średnie wylicza się według poniższej zależności:

 

 

gdzie:

T – udział czasu działania obciążeń,

n – udział prędkości obrotowych,

P – udział obciążeń.

 

W przypadku gdy obliczona nośność jest większa od nośności łożysk dostępnych dla danej średnicy wału możliwe jest dobranie dwóch łożysk na jednym czopie wału. Takie rozwiązanie nazywane jest złożeniem łożyskowym a jego nośność Cu nie jest równa sumie nośności poszczególnych łożysk a:

 

Cu = 1,62C – dla łożysk kulkowych, lub

Cu = 1,71C – dla łożysk wałeczkowych.

 

W przypadku doboru łożyskowania łożyskami skośnymi zgodnie z układem „X” lub „O” obciążenie zastępcze łożysk obliczane jest według zasad podanych tutaj>