Czy wiesz że...

Największy kombajn świata to Lexion 590R, który potrafi skosić prawie 2,9m3 kukurydzy na minutę lub ponad 1m3 pszenicy na minutę. Napęd jego stanowi 385kW silnik. Jego wymiary to: długość 9,5m, wysokość prawie 5m a szerokość ponad 4m bez zespołu tnącego.
Dobór łożyska tocznego na podstawie nośności spoczynkowej Co

 

W przypadku gdy łożysko na wale nie obraca się, lub obraca się z prędkością mniejszą niż 10obr/min lub wykonuje tylko niewielkie ruchy wahadłowe łożysko toczne dobierane jest na podstawie nośności spoczynkowej, która (podana w tabelach katalogów) musi być większa od obliczonej dla zadanej średnicy czopa wału.

 

Powodem takiego postępowania jest fakt, że obciążenie dopuszczalne łożyska w tym wypadku zależy od trwałych odkształceń części tocznych w punktach styku a nie od zmęczenia materiału powierzchni tocznych.

 

Przyjmuje się, że nośność spoczynkowa odpowiada obciążeniu łożyska, powodującemu odkształcenia plastyczne nie większe niż 0,0001 średnicy elementu tocznego.

 

Nośność spoczynkową oblicza się na podstawie następującej zależności:

 

C = P • fh • fd / ft

 

gdzie:

P – obciążenie zastępcze w punkcie łożyskowania w [N],

fhwspółczynnik zależny od przewidywanego czasu pracy łożyska [-], opisany tutaj>

fdwspółczynnik zależny od zmiennych obciążeń dynamicznych [-], przy obciążeniach statycznych fd = 1, opisany tutaj>

ftwspółczynnik zależny od temperatury pracy łożyska [-], dla temperatur do 120ºC ft = 1, opisany tutaj>

 

Obciążenie zastępcze obliczane jest na podstawie zależności Po=XoPP+YoPW lub podobnej podawanej na końcu każdej tabeli z łożyskami, przy czym PP jest składową reakcji prostopadłą do osi wału a PW jest składową reakcji równoległą do osi wału (wzdłuż wału) w punkcie łożyskowania.

 

Wartości współczynników Xo i Yo podane są pod każdą tabelą z łożyskami.

 

W przypadku obciążeń zmiennych do obliczenia obciążenia zastępczego przyjmuje się obciążenia średnie, obliczone według zależności: