Czy wiesz że...

Wycieraczki samochodowe wynalazł Józef Hofmann, polski pianista i wynalazca, żyjący w latach 1876-1957.
Współczynnik prędkości obrotowej łożysk tocznych „fn”

 

Nośność ruchowa łożysk tocznych odpowiada trwałości 90% łożysk z produkowanej serii w okresie pracy pod obciążeniem 1 miliona obrotów, przy założeniu obracania się wewnętrznego pierścienia łożyska. Oczywistym jest, że wzrost prędkości obrotowej powoduje skrócenie czasu pracy łożyska tocznego.

 

Z tego powodu określenie nośności ruchowej łożysk tocznych wymaga korekty ze względu na ilość obrotów wykonanych przez łożysko w jednostce czasu (prędkość obrotowa).

 

Korektę tą dokonuje się przez wyliczenie współczynnika prędkości obrotowej łożysk tocznych fn według następującej zależności:

 

Wspolczynnik predkosci obrotowej

 

gdzie:

n – względna prędkość obrotowa pierścienia wewnętrznego w stosunku do pierścienia zewnętrznego łożyska tocznego (najczęściej prędkość obrotowa wału) w [obr/min],

q – współczynnik zależny od kształtu elementów tocznych.

 

W przypadku łożysk kulkowych q = 3

W przypadku łożysk wałeczkowych q = 3,33

 

Wartość współczynnika prędkości obrotowej łożyska tocznego może być również określona z wykresu zamieszczonego tutaj>

 

W literaturze spotykana jest najczęściej wartość tego współczynnika, będąca odwrotnością powyższej zależności. W takim wypadku również w równaniu na obliczanie nośności ruchowej łożysk tocznych (03010109) współczynnik ten znajduje się w mianowniku równania.