Czy wiesz że...

Najmniejszy na świecie silnik parowy powstał w Sandia National Laboratories w Albuquerque, w USA. Ma przekrój tylko 5 mikronów (20 razy mniej od przekroju ludzkiego włosa) i działa jak prawdziwy silnik parowy. Ma 3 cylindry napędzane parą z elektrycznie podgrzewanej wody.
Obciążenia zastępcze łożysk skośnych w układach „X” i „O”

 

Łożyskowanie wałów obciążonych siłami osiowymi (skierowanymi wzdłuż osi wału) zazwyczaj jest przeprowadzane w ten sposób, że jedno łożysko (ustalające) przenosi te siły, natomiast drugie łożysko ma możliwość przemieszczania się w oprawie (łożysko pływające). Bliższe informacje na ten temat można znaleźć tutaj>.

 

W przypadku łożyskowania łożyskami skośnymi w układach „X” lub „O” siły osiowe przenoszone są przez łożyska z dwóch stron wału. Ponadto podczas obciążenia osiowego wału następuje dociskanie bieżni do elementów tocznych łożyska z jednej strony wału i luzowanie łożyska z drugiej strony wału. Z tego powodu konieczne jest zastosowanie pewnej siły napięcia wstępnego, która nawet pod pełnym obciążeniem osiowym uniemożliwi rozdzielenie elementów łożyska luzowanego.

 

Siła napięcia wstępnego w każdym łożysku wynosi:

 

Napiecie wstepne lozysk skosnych

gdzie:

PZ – siła napięcia wstępnego łożyskowania,

PP – siła obciążenia poprzecznego łożyska skośnego (reakcji prostopadłej do osi wału w podporze),

Y – współczynnik przeniesienia siły osiowej łożyska, dostępny w katalogu.

 

Dodatkowa siła napięcia wstępnego PZ powoduje dodatkowe wzdłużne obciążenie łożysk. Całkowite obciążenie wzdłużne poszczególnych łożysk powinno być wyznaczone w zależności od panujących warunków obciążeń według poniższych zależności:

 

Przypadek obciążenia

Łożysko A

Łożysko B

 

oraz

 

lub

oraz


oraz

oraz

lub

oraz

oraz

 

Pw – siła obciążenia wzdłużnego wału,

PP1, PP2 – siły reakcji poprzecznych w łożyskach,

PW1, PW2 – wypadkowe siły wzdłużne w łożyskach,

Y1, Y2 – współczynniki przeniesienia sił osiowych łożysk.

 

Przykładowe układy „X” i „O” łożyskowań łożyskami skośnymi:

 

Układ „O”

Układ „X”

Uklad

Uklad

Uklad

Uklad

Uklad

Uklad

Uklad

Uklad