Czy wiesz że...

Wolfram ma najwyższą temperaturę topnienia ze wszystkich metali. Wynosi ona 3422°C.
Pasowanie łożysk z ruchomym wałkiem i nieruchomą oprawą

 

Jest to najczęstszy przypadek stosowany w technice. W tym przypadku pierścień wewnętrzny jest obciążony zgodnie z obrotowym ruchem wału a pierścień zewnętrzny jest obciążony tylko miejscowo.

 

Przypadek ten wymaga ciasnego pasowania wałka, pierścień zewnętrzny łożyska tocznego nie ma tendencji do przesuwania się w oprawie i może być pasowany luźniej.

 

Takie rozwiązanie pozwala na:

- ułatwienie montażu,

- uniknięcie nadmiernego obciążenia elementów tocznych wskutek nagrzania się łożyska i całkowitej kasacji luzu promieniowego,

- możliwość równomiernego zużycia się bieżni powodowanej okresowym obrotem pierścienia zewnętrznego w oprawie podczas rozruchu łożyska.

 

Najczęściej stosowane tolerancje wymiarów wału i oprawy dla przypadku ruchomego wałka i nieruchomej oprawy zaprezentowano w poniższych tabelach.

Tolerancje wałów

 

Obciążenie

Łożyska kulkowe

Łożyska wałeczkowe

Łożyska baryłkowe

Średnice wału [mm]

Tolerancja

wymiaru

Średnice wału [mm]

Tolerancja

wymiaru

Średnice wału [mm]

Tolerancja wymiaru

Obciążenie lekkie

< 18

h5

< 40

js618 – 100

js6

40 – 140

k6100 – 200

k6

140 – 200

m6Obciążenie normalne

< 18

js5

< 40

k5

< 40

k5

18 – 100

k5

40 – 100

m5

40 – 65

m5

100 – 140

m5

100 – 140

m6

65 – 100

m6

140 – 200

m6

140 – 200

n6

100 – 140

n6

200 – 280

n6

200 – 400

p6

140 – 280

p6

280 – 500

r6

Obciążenia ciężkie i udarowe50 – 140

n6

50 – 100

n6140 – 200

p6

100 – 140

p6200 <

r6

140 – 200

r6

 

Dla łożysk wzdłużnych stosuje się odpowiednio:

- tolerancję k6 lub js6 dla średnic do 200mm,

- tolerancję m6 lub k6 dla średnic od 200 do 400mm,

- tolerancję n6 lub m6 dla średnic powyżej 400mm.

Tolerancje opraw

 

Wymagania

Tolerancja wymiaru

Wszystkie obciążenia

H7

Ułatwiony demontaż

G7

Obciążenia lekkie

H8

Wysoka temperatura wału

F7, G7

Wymagana cicha praca

H6

Wysoka dokładność węzła

Js6, K6

Łożyska wzdłużne

H7