Czy wiesz ?e...

Liczb? zero „0” zastosowano pierwszy raz oko?o 875 lat p.n.e. w Indiach.
Wymiary sworzni noskowych

sworze? noskowy


Sworznie noskowe wykonuje si? w odmianie z otworem zawleczkowym lub bez otworu.

 

Oznaczenie:

 

Podaje si? ?rednic? sworznia „d” wraz z tolerancj? wymiaru, je?eli jest inna ni? h12, znak „x” d?ugo?? sworznia „l”, ewentualnie znak „/” oraz odleg?o?? „lo”, znak „–” oraz gatunek materia?u sworznia lub klas? w?asno?ci mechanicznych.

 

Przyk?ad:

 

Sworze? o ?rednicy d=8h11, d?ugo?ci l=50mm, lo=45mm ze stali A4:

 

SWORZE? 8h11x50/40-A4

 

Zanim zastosujesz przeczytaj zastrze?enie

 

d

[mm]

l [mm]

do

[mm]

D

[mm]

k

[mm]

e

[mm]

r

[mm]

max.

min.

6

12

50

1,6

11

2,8

0,3

0,5

8

16

70

2,0

15

3,9

0,4

0,5

10

20

80

2,5

18

4,5

0,5

0,5

12

25

100

3,2

22

5,5

0,5

0,8

16

30

130

4,0

29

7,0

0,5

1,0

20

35

160

4,0

36

8,5

0,5

1,2

24

45

160

5,0

42

10,0

1,0

1,6

 

Artyku?y podobne