Czy wiesz ?e...

Pierwszy e-mail na ?wiecie zosta? wys?any w 1971 roku przez Amerykanina Raya Tomlinsona z komputera do komputera stoj?cego obok.

Artyku?y podobne