Czy wiesz ?e...

Strzelanie ogniem ci?g?ym z broni automatycznej to rzadko??, poniewa? bro? podnosi si? po ka?dym strzale ze wzgl?du na odrzut, a magazynek starcza na oko?o 3 sekundowe strzelanie w ten sposób.
Wkr?ty dociskowe z gniazdem sze?ciok?tnym i ko?cem p?askim

Wkr?ty dociskowe z gniazdem sze?ciok?tnym i ko?cem p?askim

 

Oznaczenie:

 

Wkr?t dociskowy M12x55-4.8 Fe/Zn10

 

Po tym oznaczeniu podawany jest numer normy, opisuj?cej wymiary i w?asno?ci.

Oznacza wkr?t dociskowy z gniazdem sze?ciok?tnym i ko?cem p?askim o gwincie M12, d?ugo?ci 55mm, klasie wytrzyma?o?ci materia?u 4.8 i pow?oce galwanicznej z cynku (Zn) o grubo?ci 10mm.

 

Zanim zastosujesz przeczytaj zastrze?enie

 

Gwint

S

[mm]

t

[mm]

D

[mm]

z

[mm]

l

[mm]

M6

3

4

3,5

0,5

8 ? 35

M8

4

5

4,6

0,6

10 ? 40

M10

5

6

5,8

0,8

10 ? 50

M12

6

8

6,9

1,0

14 ? 60

M16

8

10

9,2

1,1

20 ? 70

M20

10

12

11,5

1,2

25 ? 90

M24

12

15

13,8

1,5

30 ­? 100

 

 

Artyku?y podobne