Czy wiesz ?e...

Najd?u?szy most na ?wiecie to Lake Pontchartrain Causeway, który prowadzi przez jezioro Pontchartrain w stanie Luizjana, w Stanach Zjednoczonych. Ma on 38422 metrów d?ugo?ci.

Oznaczenia stali liczbowe

Ogólna forma oznaczenia jest nast?puj?ca:

 

1.XXYY

 

gdzie:

 

1 – stal,

  

XX – numer grupy stali np.:

  od 01 do 07 i od 91 do 97 – Stale niestopowe jako?ciowe,
od 10 do 18 – Stale niestopowe specjalne,
od 40 do 49 – Stale ?aroodporne i odporne na korozj?,

od 50 do 89 – Stale stopowe konstrukcyjne, maszynowe i na zbiorniki ci?nieniowe.

  

YY – Numer wyró?niaj?cy konkretny gatunek stali (np. 1.4507)